Chuyện của dân “anh chị”

Có một quan niệm nực cười ở Việt Nam là nếu bạn già hơn thì bạn giỏi hơn. Nếu bạn già hơn thì bạn là anh chị của tôi. Nếu bạn già hơn thì bạn có quyền dạy bảo tôi. Nếu bạn già hơn thì bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nếu bạn già... Continue Reading →

Advertisements

Bừa bộn giúp bạn sáng tạo như thế nào?

Việc sống trong bừa bộn sẽ giúp bạn sáng tạo hơn đã được nhắc tới trong nhiều bài báo. Tuy nhiên, người ta chỉ dừng lại ở việc miêu tả thí nghiệm và đưa ra kết quả: rằng khi cho 2 nhóm người khác nhau vào 2 căn phòng riêng biệt, 1 gọn gàng, 1 bừa bộn rồi cho họ giải quyết 1... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑